Cântar combinat cu încărcare automatizată

Beneficiar: First Farm Agro East
important jucător pe piața cerealelor în zona Brăila – Buzău.
Obiectiv: automatizarea încărcării concomitent cu cântărirea pentru toate tipurile de vagoane CF pentru cereale, precum și a camioanelor.


Până la instalarea sistemului realizat de PHILRO Industrial, încărcarea se făcea separat de cântărire. Întâi se încărcau vagoanele sau camioanele, după care acestea se deplasau în zona de cântărire, unde urmau manevre suplimentare cu un încărcător frontal (umplere sau golire) până la obținerea cantităților dorite.

În urma unei analize de tip lean, PHILRO Industrial a dezvoltat un sistem de automatizare a încărcării.

Realizarea cântarului

Soluția oferită de PHILRO Industrial a fost un cântar CF de 20 de metri, format din 4 module de 5 metri fiecare, complet betonat. 20 de metri înainte și 20 de metri după cântar calea ferată a fost deasemenea betonată pentru acces auto.

Cele 4 module de câte 5 m ale cântarului au fost conectate în 2 platforme de cântărire:

  • 1 platformă de 15 m pentru cântărirea vagoanelor de cereale UAGPS de 12 și 15 m;
  • 1 platformă de 5 m, care se activează la intrarea pe cântar a vagoanelor de cereale de 20m.

În acest fel, nu mai este necesară dezlegarea vagoanelor din garnitură, economisindu-se timp de manevră semnificativ și realizându-se astfel economii importante.

Structura internă a platformelor a fost proiectată astfel încât să reziste solicitărilor generate de locomotivă și vagoanele încarcate, dar și a celor generate de camioanele încarcate, camioane care e pot deplasa inclusiv pe marginea platformei (spre deosebire de vagoanele aflate pe șine, care merg doar pe mijloc).

Cântarul are toate avizările metrologice necesare, iar software-ul de cântărire respectă legislația în vigoare, eliberându-se tichete de cântar pentru ambele tipuri de cântărire: auto și CF.

"Filmul" realizării acestui cântar combinat poate fi urmărit aici: 
http://blog.philro.ro/filmul-realizarii-unui-cantar-combinat/

Automatizarea încărcării

Amplasarea cântarului s-a făcut langă siloz, chiar sub gura de descărcare, pentru a permite încărcarea cerealelor în vagoane sau camioane direct pe cântar, economisindu-se un nou timp foarte prețios.

Aplicația software de cântărire, realizată integral de către PHILRO Industrial, are inclus un modul de gestiune a încărcării, modul care comandă o valvă instalată direct pe conducta de încărcare.

În aplicația de cântărire se setează greutatea dorită și se dă comanda de pornire pentru încărcarea cerealelor. Când greutatea setată este atinsă, sistemul trimite un semnal către valva acționată pneumatic, care închide conducta prin care curg cerealele. Fiecare vagon sau camion este încărcat exact cu cantitatea dorită, încărcarea finalizându-se astfel fără a mai fi necesare alte operațiuni suplimentare.

Dezvoltări viitoare

Software-ul de cântarire va fi integrat și cu un alt cântar auto existent în aceeași incintă, putându-se astfel face cântărirea camioanelor în buclă (tara pe un cântar și brut-ul pe celălalt).

Deasemenea, se va realiza integrarea aplicației de cântărire cu aplicația de gestiune a tuturor operațiunilor de la siloz.

Despre PHILRO Industrial

PHILRO Industrial are peste 20 de ani de experiență și peste 1.500 de instalări de sisteme de cântărire rutiere și feroviare. În acest moment, PHILRO Industrial este singura companie românească care oferă soluții complete pentru realizarea sistemelor de cântărire automată, automatizări ale sistemelor de cântărire existente și integrarea de sisteme de identificare ANPR sau RFID. PHILRO Industrial deține facilități de producție proprii, utilizează numai componente de top Minebea Intec (fost Sartorius Intec), iar aplicațiile software sunt dezvoltate in-house, de către specialiștii companiei. PHILRO Industrial reușește astfel să ofere atât cel mai bun raport preț/performanță pentru sistemele de cântărire automată dezvoltate, cât și o garanție pentru întreținerea și dezvoltarea ulterioară a sistemelor aflate în producție.