Cântar totalizator discontinuu

PHILRO INDUSTRIAL pune la dispoziţia clienţilor săi sisteme de cântărire în flux (cântare totalizatoare discontinue), pretabile în numeroase procese tehnologice atât pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor în şi din mijloace de transport, cât şi pentru gestiunea şi manevrarea acestora în diferite locaţii de stocare.

Aceste sisteme de cântărire beneficiază de aprobare metrologică, astfel încât pot fi folosite în cadrul unor tranzacţii comerciale. De asemenea, folosind numai echipamente Sartorius pentru realizarea sistemului de cântărire, acurateţea, exactitatea precum şi fi abilitatea acestora sunt de excepţie. Montarea acestuia se realizează într-un timp foarte scurt, iar operaţiile de mentenanţă sunt foarte simple, necesitând un minimum de verifi care, la intervale alese în funcţie de natura produselor cântărite.

Aplicaţii:

  • încărcarea/descărcarea camioanelor sau a vagoanelor
  • încărcarea/descărcarea barjelor transportoare
  • gestionarea materialului procesat
  • dozarea în cadrul unor procese tehnologice

Sistemul de cântărire în flux se bazează pe două sau trei buncăre, dintre care unul este tampon, unul este buncăr de cântărire, iar cel de-al treilea poate fi buncărul de golire. Sistemul de cântărire face parte dintr-un sistem complex de automatizare şi va împărţi acest sistem în două părţi: echipamente flux amonte (elevatoare,benzi transportoare, sisteme de selecţie a produsului, sisteme de fluidizare şi uscare) şi echipamente flux aval (elevatoare, benzi transportoare, sisteme de încărcare în silozuri sau vapoare).

Sistemul foloseşte buncărul tampon pentru oprirea cât mai rară a echipamentelor din amonte. Buncărul tampon are opţional un senzor de maxim şi în cazul în care cântarul se opreşte din diverse motive, inclusiv cele legate de funcţionarea echipamentelor din aval, se activează un semnal care opreşte echipamentele din amonte.

Sistemul de cântărire în flux foloseşte un sistem de clapete pentru buncărul tampon şi un sistem de clapete pentru buncărul cântar, care sunt comandate automat de un indicator de greutate X5 Sartorius ce automatizează întregul proces.
Vasul de golire descarcă marfa cu un debit mai mic decât cel cu care descarcă vasul cântar, prevenind astfel supraîncărcarea sistemelor de golire din aval.
cantar totalizator discontinuu1
După ce clapeta de alimentare se deschide, materialul curge din vasul de alimentare în vasul cântar (clapeta de golire de sub vasul cântar este închisă). Când se atinge valoarea pre-programată a greutății în vasul cântar, clapeta de alimentare se închide, valoarea greutății brute este memorată și clapeta de golire se deschide pentru a deversa conținutul cântărit din vasul cântar în vasul de golire care, în mod normal, deversează simultan în sistemul de golire existent (alt buncăr tampon, elevator, bandă transportoare, camion, vagon, navă).

Vasul de golire (în cazul alegerii acestei opţiuni) descarcă marfa cu un debit mai mic decât cel cu care descarcă vasul cântar, prevenind astfel supraîncărcarea sistemelor de golire din aval. Când vasul cântar s-a golit, clapeta de golire se închide și se memorează valoarea greutății materialului posibil rămas în vasul cântar, așa-numita valoare de tară. În acest timp, materialul continuă să curgă și să se acumuleze în vasul de alimentare (cu alte cuvinte, alimentarea se face în flux continuu, fără întreruperea elevatoarelor și benzilor transportoare).

Programul indicatorului digital de cântărire calculează valoarea greutății nete a șarjei, o adună la valoarea cumulată a șarjelor precedente și inițiază o nouă șarjă prin reluarea procesului. După cântărirea întregii cantități de material (în operațiunile de primire marfă) sau după atingerea unei cantități predefi nite de material (în operațiunile de livrare marfă), operarea automată se oprește. De asemenea, poate fi întreruptă manual din diferite motive, cu posibilitatea reluării sale din punctul în care a fost întreruptă. Sistemul de senzori este integrat astfel încât să semnalizeze nivelul maxim în vase și poziția clapetelor, cu interblocarea alimentării sau golirii.